ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

ШКОЛСКА 2022/2023. година

 • Годишњи план рада школе 2022-2023 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи извештај о раду директора за школску 2021/2022. год (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски развојни план за период 2021/2022-2025/2026. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
  Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/2022. години (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај тима за професионални развој за школску 2021/2022. годину (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план професионалног развоја за школску 2022/2023 год -директора и психолога (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Извештај тима за самовредновање за школску 2021-2022, (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план рада тима за самовредновање 2021 2022 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Акциони план рада тима за самовредновање 2020 2021(.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Извештај тима за самовредновање 2020 2021 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Акциони план за унапређивање рада након самовредновања (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Годишњи план рада за самовредновање 2020 2021 (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ 2021/2022-2024-2025

 • Школски програм ПРВИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ДРУГИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ТРЕЋИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ЧЕТВРТИ разред (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ПЕТИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ШЕСТИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм СЕДМИ разред (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм ОСМИ разред  (.rar) - можете преузети ОВДЕ
 • Школски програм 2021/2022-2024/2025  можете преузети ОВДЕ

ПРАВИЛНИЦИ

 • СТАТУТ ШКОЛЕ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О РАДУ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК O БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВЉЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА (.pdf) - можете преузети ОВДЕ

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER