Ученички парламент

Ученички парламент

Ученички парламент чинe по три представника ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда.

Главни програмски циљеви парламента, који се остварују кроз разне програмске садржаје, између осталог, су да:

  • Промовише интересе школе у окружењу
  • Подстиче на активније учешће ученика у раду школе
  • Јача културу права и одговорности у школи
  • Подстиче заједништво и акције солидарности
  • Развија партнерске односе у учењу
  • Јача утицај ученика на организацију и функционисање школе
  • Практичним деловањем доприноси развоју демократије утемељене на правима и одговорностима

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ школске 2022/2023. године:


7 : Николина Лазаревић – председник и Николина Манчић – заменик председника
7:  Никола Трајковић
8 : Магдалена Недељковић и Емилија Митровић - записничар
8:  Михајло Максић

Представник Тима за развојно планирање школе: Николина Лазаревић
Представник у Тиму за професионалну оријентацију: Николина Манчић
Представник у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Магдалена Недељковић
Представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе: Емилија Митровић
Представници парламента који присуствују седницама Школског одбора: Никола Трајковић
Представник парламента који присуствује седницама Наставничког већа: Михајло Максић

У раду парламента учествује и психолог школе, Вујица Стевановић.

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER