Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор ОШ “Бора Станковић“ има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента и представници синдиката, без права одлучивања.

Мандат члановима Школског одбора траје четири године.

Чланови Школског одбора  ОШ „Бора Станковић“ Ново Село

(решење Скупштине општине Трговиште  о именовању чланова Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ Ново Село бр. 06-1243/2018-24-3-02)

    ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                                                                

  1. Трајче Станојковић    
  2. Александар Станојевић                                          
  3. Сузана Трајковић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

  1. Далибор Митровић                               
  2. Миодраг Ђорђевић                                            
  3. Бојан Ђорђевић      

        

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      

  1. Чеда Златановић                                       
  2. Јасмина Спасић                                      
  3. Снежа Стефановић             

 

Председник Школског одбора ОШ „Бора Станковић“ : Чеда Златановић

децембар 2018.

                                    .                             Директор школе

                                                                  Саша Стефановић

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER