Стручна служба

Стручна служба

Вујица Стевановићдипл. психолог

Психолог обавља саветодавне разговоре са ученицима који имају разне проблеме као и потребе да разговарају са стручним лицем. Ти проблеми су најчешће везани за школу и оцене, међусобно дружење, породичне проблеме и приватне личне проблеме.

Такође, психолог врши саветодавне разговоре са родитељима ученика када дође до одређених проблема, даје одређене предлоге и савете како да се они превазиђу.

У циљу решавања одређених развојних криза и проблема ученика, психолог у сарадњи са одељењским старешином, учеником и родитељима, приступа коришћењу психолошких метода и тестова како би се ти проблеми решили.

Психолог школе сваке године, од марта месеца, врши тестирање зрелости и спремности детета за школу и формира одељења.

Са учитељима и наставницима, психолог идентификује даровите ученике из одређених области, да би се ти ученици, током школовања определили за одговарајуће секције, а касније правилно професионално усмерили.

Психолог школе ради професионално информисање и саветовање ученика путем индивидуалних  разговора и тестова за професионални избор занимања, предавања и упознавања са профилима средњих школа.

Због сложене природе свог посла, психолог сарађује са многим институцијама у граду: Центар за социјални рад, здравствене установе, Министарство просвете, Центар за превенцију болести зависности, Министарсво унутрашњих послова…

Из године у годину, запажа се све већа нетолеранција у комуникацији између ученика, па и родитеља међусобно, што доводи до вербалних  конфликата и потребе укључивљња психолога у решавању сукоба..

Због повећање агресивности код ученика, у школи је формиран тим за превенцију насиља, а чији највећи терет и сложеност у процени ситуација а самим тим и начина у превенцији насиља, носи психолог.

Посебну пажњу, у сарадњи са осталим стручним сарадницима и наставницима, психолог поклања ученицима који имају одређене тешкоће у развоју.

 

Алексадар Стојановићдипл. професор француског језика и књижевности

Дипломирао на Филозофском факултету у Косовској Митровици,  група за француски језик и књижевност.

Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран за планирање рада и управљање школском библиотеком. Школски библиотекар пружа неопходну подршку васпитно – образовном процесу.

Библиотекар школе омогућава приступ научним, образовним и културним садржајима, развија и негује навике уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог живота.

Библиотекар има улогу партнера у учењу који не подучава него саветује ученике у вези са њиховим активностима

Школски библиотекар брине о фонду библиотеке, каталогизује и класификује библиотечку грађу, анализира потребе корисника, прати издавачку продукцију, набавља нове књиге, организује изложбе и књижевне сусрете, организује рад Библиотечке секције, сарађује са институцијама културе и другим библиотекама.

Школски библиотекар помаже ученицима и наставницима при избору књига и других извора знања који свим учесницима образовног процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER