О школи

Историјат школе

 

Плански се кренуло у органи­зовање цетралне основне осмогодишње школе 1962. године, за сва села од Шајинца до Мале Реке – села општине Трговиште (Шајинце, Марганце, Думбија, Шапранце, Ново Село, Мездраја, Владовце, Барбаце, Петровац, Шумата Трница, Рајчевце и Мала Река), али је било ученика и из других села ван територије општине (Лепчинце, Русце, Сејаце), па чак и из Широке Планине, који су је похађали. Школа је у складу са револуционарном тради­цијом понела име „29. новембар“. Као централној школи при­по­јена су јој и истурена одељења из Шајинца, Марганца, Дум­бије, Барбаца и Петровца. Прве учионице за више разреде биле су у просторијама Задружног дома. Учионички простор је био мали, а намештај школски се састојао од дрвених скамија, табле и некаквог сточића за наставнике, који је трбало да представља катедру. Од наставних средстава није било скоро ничега, изузев математичких – геометријских троуглова и шестара и нешто географских карата. Из године у годину се овај фонд средстава донекле увећао, као и фонд школске библиотеке везан за ђачку лектиру. Овакво стање је потрајало до школске 1971/72. године, кад је коначно, после трогодишње градње завршена нова модерна и савремена школска зграда на спрат. Те године је и неподељено одељење од првог до четвртог разреда прешло из старе школе, из 1922. Године у нову школску зграду. Са овим се завршило преношење центра села са леве на десну обалу Реке. Школска зграда има осам учионица, два кабинета, зборницу за наставнике, кацеларије за директора школе и администрацију школе, библиотеку и библиотечки фонд, информатички кабинет, два хола, просторије за помоћно – техничко особље и две оставе за хигијенско – техничка средства. Десет година касније, односно 1981. године школа је добила новоизграђену савремену школску кухињу са опремом за припремање и сервирање хране за ученике. Школска кухиња је са школом повезана топлом везом. Корисног простора у школи је 860 метара квадратних, а кухињски простор износи 150 метара квадратних.

Нова школска зграда отворена 1971/72. године

 

За потребе наставе физичког васпитања изграђен је 2004. године вишенаменски спортски терен, чиме се на неки начин на­док­нађује недостатак фискултурне сале за савремено извођење ове наставе у свим приликама и са свим спортским реквизитима.

Већ 1983. године за потребе школе је изграђен посебан водо­вод, који је омогућио ученицима коришћење воде, помоћно – техничком особљу олакшао одржавање хигијене и свима који у школи бораве несметано коришћење мокрог чвора, а да се амони­јак не шири школским простором.

Школска зграда својим спољашњим изгледом даје велики допринос естетском изгледу села, јер је, пре свега, много лепа, а и положај – на благом узвишењу даје јој још достојанственију слику, па је на тај начин прави украс и понос села. Има изван­редан прилаз и са истока и са запада, јер је у непосредној близини магистралног асфалтног пута Врање – Трговиште, а и аутобуска станица је у непосредној близини, па и ученици из удаљенијих села имају изванредну могућност да користе аутобуски саобраћај и на тај начи рационално користе своје време и не излажу се претераном физичком напору. Ново име школе је „Бора Станко­вић“, а добила га је 1992. године.

Нова школа – понос Новог Села

 

Кретање бројности ученика у школи по годинама је стално имало тенденцију смањивања у складу са исељавањем станов­ништва ради тражења запошљења у развијенијим индустријским срединама. Следећа табела као илустација наведене тврдње то најбоље показује, а добијена је захваљујући љубазношћу управе школе.

 

Шк. год. 64/65. 69/70. 74/75. 79/80. 84/85. 89/90. 94/95. 99/00. 2013/14.

Бр. учен. 314      305     266     192     107      67       71       71         45

 

Табела о броју ученика по одељењима и разредима у цен­тралној школи је крајње поражавајућа за будућност села, околине и саме школе.

 

Разред      1раз.    2 раз.    3 раз.    4 раз.    5 раз.    6 раз.    7 раз.    8 раз.

Бр. учен.    4           6            4           3            9           5           6          10

 

Спортски терени школе

 

У школи је школске 1970/71. године организована настава за образовање одраслих. Ова настава се изводила неколико година, све док је било заинтересованих полазника. За овај крај и за полазнике, ова настава, у то време, је значила могућност за запошљавање, мада је то убрзавало и исељавање. Важно је да је људима било лкше и боље.

Школа заједно са родитељима, Месном заједницом и Црк­вом редовно организује прославу школске славе Свети Сава 27. јануара уз верски обред и културно – уметнички програм, као и прославу Дана школе на рођендан Боре Станковића, чије име носи, сваке године 23. марта.

У школи се редовно прати даље напредовање њених бив­ших ученика у средњим, вишим и високим школама и врло су поносни на њихове постигнуте успехе, поготово када су ти успе­си такви да се могу поредити на нивоу државе. Навешћу имена неколико значајних појединаца:

 

ИНФО

ОШ "Бора Станковић" 
Улица: Пчињска 272, Ново Село
17525 Трговиште
Тел: 064/800-98-17
Е-маил: osbsns@gmail.com

 

NEWSLETTER